Hegnhuset og kafébygget

Terroren på Utøya etterlot få fysiske spor. I kafébygget, hvor 13 ungdommer ble drept og mange flere fysisk og psykisk merket for livet, finner vi de fysiske sporene i sin mest synlige form. Disse sporene bærer på minner og de bærer på historier. Disse rommene er derfor bevarte som de var. Bevart for de berørte familiene, for AUF-ere og for det norske folk som har sørget sammen med oss. Og ikke minst ønsker vi å bevare disse sporene for nye generasjoner unge mennesker som selv må ta ansvar for å hegne om demokratiet.

www.utoya.no

Hegnhuset, Utøya, june 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.