Om mulig umulige bilder (On picturing the possibly impossible)

(This blog post is intended for a mostly norwegian audience and is thereby written in this language, Short story: I blended together several images to create one, in order to illustrate the front page of a book about norwegian railway locomotives and carriages)

I høst fikk jeg spørsmål om jeg kunne levere forsidebilde til boken “Norske lok og motorvogner”, utgitt av Norsk Jernbaneklubb. Boken er en fortegnelse over lokomotiver, motorvogner, personvogner, metrovogner og trikker som kjører i Norge. Jeg hadde bidratt med andre bilder til boken også, av ulike materielltyper, og var naturligvis beæret over å bli bedt om å levere forsiden.

Min første tanke var at jeg burde etterstrebe å finne bildealternativer som viste både lokomotiver og motorvogner, og helst mange ulike typer togmateriell også. Jeg innså snart hvor få gode, og ikke minst iøyenfallende bilder jeg hadde i arkivet av bilder med mange ulike typer materiell.

Ideen gikk snart til å lage et fotocollage for å kunne kombinere mange bilder til et som kunne vise bredden i rullende materiell på norske spor. Dette er en enklere utfordring, da det er enklere å finne steder der mange ulike togtyper passerer over et tidsrom. Valget fallt på Oslo S, ikke minst fordi det representerer navet i jernbanenettet, og er en stasjon de fleste kan kjenne igjen. Dessuten ligger den ti minutt på sykkel hjemmefra…

Jeg tok plass med kameraet på stativ på den relativt nye gangbroen, “Akrobaten” som krysser sporene. Jeg ønsket å bruke en vinkel mot stasjonen for å ha DA-bygget i bakgrunnen. Det passet godt å være over sporene 8 og 9 fordi det ikke er forstyrrende kontaktledningsåk i veien her. En detalj for de innvidde er at Oslo S er delt av nettopp spor 8 og 9, med 9 som det laveste spornummeret til østgående tog ut av Oslotunnelen, og 8 det høyeste for vestgående. Tidspunktet var valgt fordi jeg visste et godstog skulle passere i spor 9 østover, som dermed ville gi meg loket jeg trengte (“Norsk lok OG motorvogner”). Fra Oslo S går også fjerntok med lok og vogner, men fjerntogene mot Trondheim går fra høyere spornummer som ligger uleilig til bak åk, og Bergen- og Stavangertogene går vestover.

Hvert eneste passerende tog ble fotografert, og underveis holdt jeg rede på hvilke spor jeg hadde tog på for å lettere kunne velge bilder senere. En merkverdighet ved sporbruken på Oslo S er at spor 6 nesten aldri brukes, men jeg fikk bilder av et vestgående godstog som passerte i dette sporet.

Fra de 199 eksponeringene tatt over 26 minutter plukket jeg ut ti som jeg ville ha med i fotocollagen. De ti representerer åtte ulike togtyper; motorvogner type 69, 70, 71, 72, 73, 74 og 75, samt lokomotivet El14. Bilde nummer 9 over viser også et svensk RC-lok som kjøres i Norge av Green Cargo, men dette bildet ble fjernet fra det siste utvalget fordi det forsvant i bakgrunnen, og containerne bare ble forstyrrende for helheten. Bilde nummer 4 er helt uten tog, og er bakgrunnen i bildet. Et bilde til ble lagt til etter dette, med type 75 i spor 11.

Bildet over er det med flest ulike togtyper i seg, med type 72 som hovedmotiv.

Dette bildet ble strøket, selv om det gav meg et godt bilde av type 70, fordi jeg bare hadde et bilde med et lokomtiv i, og det kom også i spor 9. Spor 9 var dermed “brukt opp” allerede.

En tidlig skisse viser alle bildene satt sammen grovt.

Jeg gikk i gang med en grovmaskering så hvert tog var synlig.

Et solinnslag hadde gjort at noen bilder var mye lysere eksponert enn andre. Det over fikk med et type 75 fanget av ettermiddagssolen. Jeg valgte å fjerne dette fordi det ene settet tok for mye oppmerksomhet fra helheten.

Her er RC-loket med containervogner synlig enda. Lokets svarte tak forsvinner i bakgrunnen og den grønne Bring-traileren tar all oppmerksomhet. Det var tydelig at dette måtte bort, selv om det betød at jeg skrotet det neste toget jeg hadde i spor 6.

Skissen til det siste utvalget var dermed klar. Dette ble sendt til redaktøren for å få en “go/no-go” før jeg brukte for mye tid på prosjektet, i tilfelle han ikke likte ideen. Jeg fikk “go!”, og gikk i gang med de mer tidkrevende maskerings arbeidene.

Den mest utfordrende delen var strømavtageren på type 69 i spor 10. Får å få en realistisk maskeringn måtte jeg inn mellom alle de små delene. Her kom en Bamboo-penn med tilhørende tegnebrett godt med. Den trykksensitive pennen overføres til å gjøre markøren større og mindre, så det er enklere å pensle seg inn i hjørnene på formen.

Ferdig maskert strømavtager. På trykk blir den 7,7mm bred, så jeg lar de mest filigrane detaljene være.

Første halvdel klar. Så var det å fylle resten av stasjonen…

I arbeidet med andre halvdel måtte jeg gjøre noen valg for bakgrunnen, og valgte å fjerne området som hadde fått et solstikk på seg for å gjøre bildet jevnere. Jeg beholdt derimot sollyset på Posthuset.

Maskeringen er ferdig, og jeg går i gang med de siste justeringene. For å fremheve togene har jeg brukt en digital variant av den for mørkeromsbrukere velkjente dodge-burn-teknikken, der deler av bildet mørknes og deler lysnes.

Og slik ble resultatet!

Boken kan kjøpes fra NJK: https://njk.no/nettbutikk/nyheter-boker/norske-lok-og-motorvogner-2017-detail

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.