Prosjektbeskrivelse: Hillevåg – Før Urban Transformasjon


Hillevåg er et område syd for Stavanger sentrum med industriområder som venter på Urban transformasjon.

I byutvikling ser vi en ny trend der tidligere industriområder og kaiområder langs sjøen transformeres for å åpne sjøfronten for befolkningen og nytte gamle bygninger til ny næring.

Hillevåg står på stedet hvil, in somnia, et sovende område. Tiden går sakte, og områdene er store og øde.

Målet med prosjektet er å dokumentere Hillevåg slik det står i dag slik at fremtidlige generasjoner kan forstå den nære fortiden og på den måten verdsette forandringen i byen enda mer. Men prosjektet er også for nåtiden. Bildene skal fremstille en øde, urban bakevje, et område med muligheter.

Prosjektet skal gjennomføres med en Holga Wide Panoramic Pinhole kamera og Kodak Tri-X 400 120-film. Kameraet er valgt fordi pinhole-teknikken gir lange lukkertider selv i normalt lys og gir en flytende, drømmende følelse i bildene. Akkurat dette kameraet gir bilder i 6×16 panorama-format som vil understreke de store, brede omgivelsene.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.