Flaggbrenning på Domkirkeplassen

Morgenen den 31. mai 2010 gikk Israelske soldater til angrep i internasjonalt farvann på en hjelpekonvoi med kurs for Gaza. Senere samme dag viser en demonstrant sin misnøye på helt feil måte, ved å brenne Israels flagg på Domkirkeplassen i Stavanger. Flere hundre møtte opp til en markering arrangert i all hast av Rød Ungdom og uttrykte sin mening på fredlig og ærlig vis.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.