Grønn Action dag 6: Dresinhaik!

Da man bygde Sørlandsbanen ønsket Forsvaret at banen skulle ligge inne i landet av strategiske grunner, og det medførte mange sidebaner fra hovedlinja og ned til tettstedene langs kysten. Et av dem var Flekkefjordbanen fra Sira til Flekkefjord. I nyere tid har mange av disse blitt nedlagt, så mange flotte jernbanelinjer ligger ubrukte.

Lista ligger ikke langt ifra Flekkefjordbanen, og på den banen har man begynt å nytte sporene til dresinsykling. Dette er en del av prinsippet om aktivt vern, der bruk av linja er en del av strategien for å verne kulturen knyttet til linja. En dresin er en skinnegående sykkel med tre hjul, der “syklen” står på venstre skinnestreng, mens det er en ramme med hjul til høyre som sørger for å holde dresinen på sporet.
På enhver leir har man en haik der speiderne går, sykler eller padler en overnattingstur i området omkring leiren. På Grønn Action har de gjort noe nytt, nemlig sendt en patrulje ut på dresinhaik!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.